محصول جامع انجام تکالیف - دغدغه والدین

محصول جامع انجام تکالیف - دغدغه والدین

راهکارهای علاقمند کردن فرزندان به انجام خودکار تکالیف

• تغییر و تجدید نظر در روتین های زندگی.
• بکار گیری استراتژی های جدید برای انجام کارهای مدرسه.
• افزایش تمرکز و علاقه آنها به تکالیف مدرسه.
• کمک به ساختن انگیزه ی بچه ها .
• انگیزه سازی بیرونی و تفاوت آن با انگیزه سازی درونی.
• هدف گذاری.
آموزش مسؤلیت پذیری به فرزند •
آموزش تمرکز •
شیوه های مدیریت زمان •
راهکار های کارآمد کار از خانه •
قدرتمند سازی و انگیزه ساری در فرزند•
مدیریت کاهش استفاده زیاد از کامپیوتر، موبایل و گیم •

C$ 99.00
99.0 CAD C$ 99.00
C$ 99.00
پاسخگو Admin
آخرین بروزرسانی 2021/05/19
زمان برای اتمام 5 ساعت 27 دقیقه
اعضا 21
 • جلسه اول
  • اسلایدهای جلسه اول
  • فایل ویدیو جلسه اول - قسمت اول
  • فایل ویدیو جلسه اول - قسم دوم
  • نمونه هایی از ایستگاه تمرکز
  • نمونه هایی از کارتهای کار و استراحت
  • نمونه ای از کارتهای کار و استراحت انگلیسی
 • جلسه دوم
  • اسلایدهای جلسه دوم
  • فایل ویدیویی جلسه دوم - قسمت اول
  • فایل ویدیویی جلسه دوم - قسمت دوم
 • جلسه سوم
  • اسلایدهای مربوط به جلسه سوم
  • فایل ویدیویی جلسه سوم قسمت اول
  • فایل ویدیویی جلسه سوم قسمت دوم
 • جلسه چهارم
  • اسلایدهای مربوط به جلسه چهارم
  • فایل ویدیویی جلسه چهارم قسمت دوم
  • فایل ویدیویی جلسه چهارم قسمت اول
  • مدیتیشن برای خود نظارت گری.mp4
  • انگلیسی-بازی-زبان-پیچان-برای-هوش-کلامی-و-تمرکز-1
  • بازی-زبان-پیچان-برای-هوش-کلامی-و-تمرکز-فارسی
  • بازی رنگ ادرار برای تمرین آب کافی خوردن
 • جلسه پنجم
  • اسلایدهای مربوط به جلسه پنجم
  • فایل ویدیویی جلسه پنجم قسمت اول
  • فایل ویدیویی جلسه پنجم قسمت دوم