مهندسی مغز و ارتباطات

مهندسی مغز و ارتباطات


•اگر فرزندمان لجبازی می کند و مرتباً با ما دعوا دارد
• بیش از حد گریه می کند.
• اگر به حرفشان نرسند همه چیز را بهم می ریزند
• احساس می کنیم فرزندمان به حرف ما گوش نمی کند و حرف های ما بی اثر شده است.
• آیا بدنبال این هستید که فرزندان مسؤلیت پذیری داشته باشد.
• اگر بدنبال ساختن انگیزه ی بچه ها یمان هستیم .
• اگر فرزندانمان ما را بیشتر درک نمی کنند و ما نیز آنها را درک نمی کنیم
• اگر کودکمان اضطراب و استرس دارد
• و یا ارتباطمان خوب است و نیاز داریم بیشتر در مورد دنیای مغز و ارتباطات بدانیم
•تازه مادر یا پدر شده ایم و می خواهیم فرزندی عالی پرورش دهیم.

C$ 199.00
199.0 CAD C$ 199.00
C$ 199.00
پاسخگو Admin
Last Update 2021/05/18
زمان برای اتمام 5 ساعت 36 دقیقه
اعضا 20
 • جلسه اول
  • مهندسی مغز جلسه 1
  • مهندسی مغز و ارتباطات جلسه اول - پارت اول.mp4
  • مهندسی مغز و ارتباطات جلسه اول - پارت دوم.mp4
  • مهندسی مغز و ارتباطات جلسه اول - پارت سوم.mp4
  • راهکار جلوگیری از عصبانیت کیدزوکادو
  • حال سنج کیدزوکادو
  • Kidsocado - eng - بشقاب اورگانیک کارکرد عالی مغز -
  • بشقاب اورگنیک مغزی فارسی کیدزوکادو
 • جلسه دوم
  • مهندسی مغز جلسه دوم
  • مهندسی مغز و ارتباطات جلسه دوم - پارت اول.mp4
  • مهندسی مغز و ارتباطات جلسه دوم - پارت دوم.mp4
  • SCAPE THE ROOM
  • Untitled-1
  • اسم فامیل
  • تفاوت ها-1
  • خلاقیت
  • سوالات تخیلی
  • سوالات منطقی
  • موش را به پنیر برسانید
  • نقشه خانه
  • نوآوری
  • هوش خلاق
  • هوش کلامی
 • جلسه سوم
  • مهندسی مغز جلسه سوم
  • مهندسی مغز و ارتباطات جلسه سوم - پارت اول .mp4
  • مهندسی مغز و ارتباطات جلسه سوم - پارت دوم.mp4
  • مهندسی مغز و ارتباطات جلسه سوم - پارت سوم.mp4
  • احساسات مهمی که ممکم است هر روز داشته باشیم
  • کیانا 2
 • جلسه چهارم
  • مهندسی مغز جلسه جلسه چهارم
  • مهندسی مغز و ارتباطات جلسه چهارم - پارت اول .mp4
  • مهندسی مغز و ارتباطات جلسه چهارم - پارت دوم .mp4
  • مهندسی مغز و ارتباطات جلسه چهارم - پارت سوم .mp4
 • بخش پنجم