کارگاه جامع مراقبتهای اینترنتی و جنسی

کارگاه جامع مراقبتهای اینترنتی و جنسی

میزان درک فرزندان از سکس، مسائل جنسی و بدن خودشان در هر سن
نحوه برخورد و جواب دادن به فرزندان زمان پرسش های جنسی آنها مناسب با هر سن
شناخت رشدجنسی و هورمونی بدن کودکان از ۴ سالگی تا ۱۸ سالگی
کمک به آنها جهت شناخت بدن خود
کمک به آنها جهت درک مسائل جنسی مربوط به جنیست در هر سن مناسب با درک آن سن
کمک به آگاهی فرزندان از دامهای موجود و عواقب آن
کمک به والدین برای شناخت بیماریهای مقاربتی و کمک به جلوگیری از آن در فرزندان
راههای ارتباط گرفتن با فرزندان و کمک کردن به آنها برای درک ابهامات آنها بدون خدشه دار شدن پرده حیای والدین
آموزش خطرات اینترنتی و شناخت شیوه های سؤاستفاده گرها، و شناخت راهکارها
چگونه کمک کنیم که فرزندانمان خودشان و بدنشان را دوست داشته باشند به آن احترام بگذارند و در دام مشکلات جنسی نیافتند

C$ 1.35
1.35 CAD C$ 1.35
C$ 1.00
پاسخگو Admin
آخرین بروزرسانی 2021/05/19
زمان برای اتمام 5 ساعت 14 دقیقه
اعضا 28
 • مقدمه
 • جلسه اول
  • اسلایدهای جلسه اول
  • فایل ویدیویی جلسه اول قسمت اول
  • فایل ویدیویی جلسه اول قسمت دوم
  • فایل ویدیویی جلسه اول قسمت سوم
  • بازی برای آموزش مناطق خصوصی برای بچه های 3 تا 6 سال
  • بازی برای آموزش پوشاندن مناطق برای بچه های 4 تا 6 سال
  • تصویر برای تفاوت بین دختران و پسران
 • جلسه دوم
  • اسلایدهای جلسه دوم دوره مراقبت های جنسی و اینتر نتی
  • مراقبتهای جنسی و اینترنتی جلسه دوم - پارت اول.mp4
  • مراقبتهای جنسی و اینترنتی جلسه دوم - پارت دوم .mp4
  • مراقبتهای جنسی و اینترنتی جلسه دوم - پارت سوم.mp4
  • بهترین راههای خوشبو ماندن برای بچه های.mp4
  • تصویر آموزشی پستان به فارسی برای کودکان 5 سال به بالا
  • عکس پستان آموزشی بچه های 5 سال به بالا انگلیسی
  • دستگاه تناسلی مردان برای آموزش جنسی کودک بالای 5 سال
  • دستگاه تناسلی خانم ها برای آموزش جنسی 5 سال به بالا
  • دستگاه تناسلی خانم و آقا برای آموزش جنسی کودکان 5+
  • تصویر مقایسه خان باردار و غیر باردار برای بچه های 7 به بالا
  • مقایسه خانم باردار و غیر باردار انگلیسی
  • موزش مراقبت های جنسی کودکان کودکان بالای 7 سال
  • آموزش رابطه جنسی تصویر برای کودکان بالای 5 سال
  • دستگاه تولید مثل زنان برای آموزش کودکان 9 سال به بالا
  • دستگاه تولید مثل مردان برای آموزش بچه های بالای 9 سال
  • دستگاه تولید مثل مردان به فارسی برای بچه های بالای 9 سال
 • جلسه سوم
  • اسلاید های مراقبت های جنسی و انیترنتی جلسه سوم بلوغ
  • مراقبت های جنسی و اینترنتی جلسه سوم - پارت اول تغییرات هورمونی، روانی و مغزی در دوران بلوغ.mp4
  • مراقبتهای جنسی و اینترنتی جلسه سوم - پارت دوم - بلوغ و آموزش جنسی.mp4
  • مراقبت های جنسی و اینترنتی جلسه سوم - پارت سوم آموزش مراقبت های جنسی به فرزندان بالای 12 سال.mp4
  • لطفاً قبل از اولین ارتباط جنسی این چک
 • جلسه چهارم
  • اسلایدها مراقبت های جنسی و اینترنتی جلسه چهارم
  • مراقبت های جنسی و اینترنتی جلسه چهارم - پارت اول.mp4
  • مراقبت های جنسی و اینترنتی جلسه چهارم پارت دوم.mp4
  • مراقبت های جنسی و اینترنتی جلسه چهارم - پارت سوم.mp4
  • ویدیو برای بچه ها - چگونه با امنیت به اینترنت وصل شویم
 • جلسه پنجم
  • مراقبت های جنسی و انیترنتی جلسه پنجم کیدزوکادو
  • مراقبت های جنسی و اینترنتی جلسه پنجم - پارت اول.mp4
  • مراقبت های جنسی و اینترنتی جلسه پنجم - پارت دوم.mp4
  • فایلی برای فرزندان - راهنمای به اشتراک گذاری در سوشال مدیا
  • سکستورشن چیست ؟ کیدزوکادو نغمه کشاورز آموزش مراقبت های جنسی به کودکان.mp4