همه دوره ها

انجام تکالیف - دغدغه والدین 2
به کارگاه جامع انجام تکالیف - دغدغه والدین 2 خوش آمدید.

مطالبی که قرار است در این محصول آموزشی بیاموزیم:

آموزش مسؤلیت پذیری به فرزند
آموزش تمرکز
شیوه های مدیریت زمان
راهکار های کارآمد کار از خانه
قدرتمند سازی و انگیزه ساری در فرزند
مدیریت کاهش استفاده زیاد از کامپیوتر، موبایل و گیم
ایجاد ارتباط مؤثر
گام به گام تا رسیدن به هدف
آموزش هدف گذاری