چرا فرزندم به من احترام نمی گذارد

بسیاری از والدین از من می پرسند که چرا کودکشان به آنها احترام نمی گذارد و با اینکه آنها از بسیاری از روشهای تربیتی مدرن استفاده می کنند و هیچگاه به کودکشان بی احترامی نکرده اند اما زمانی که همین والدین کودک بودند با اینکه پدر و مادرشان بسیار آنها را کتک زده اند و از علم فرزند پروی چیزی نمی دانستند اما کودکانشان که همان والدین اکنون هستند به آنها بسیار احترام می گذاشتند و می گذارند. دلیل کامل آن در این ویدیو آمده است.

 
 


اگر ویدیو بالا باز نمی شود اینجا را کلیک کنید

کلیک کنید