چرا کودکان براى یک زمین خوردن ساعتها گریه مى کنند

بررسى کارکرد مغز در کودکان، راههای دریافت و پروسه پذیرش

 

 
 


اگر ویدیو بالا باز نمی شود اینجا را کلیک کنید

کلیک کنید